Vælg en side

Medier og politikere er helt oppe at ringe over, at vi nu – i 100-året for indførelsen af kvinders stemmeret i Danmark – ligeledes har fået en kvindelig formand for Folketinget. Men er det egentlig ikke mere bemærkelsesværdigt, at vi samtidig har fået en formand, som er uddannet hjemmehjælper? Og siger det forhold i sidste ende ikke mere om, hvor lige et samfund, Danmark egentlig er?

Portræt af den første formand for Folketinget, C. G. Andræ

C. G. Andræ – Danmarks første folketingsformand

Den første formand for Folketinget, Carl Christopher Andræ, sad fra 1850 til 1852 og havde den sjældne kombination militærmand og matematiker. I de følgende 75 år var folketingets formænd generelt belæste, enten som akademikere (særligt jurister) og/eller skolelærere. Med Socialdemokraternes indtog omkring 1920 begyndte der at komme et par håndværkere til, mens Venstre i tidens løb har leveret flere af deres (historiske) kernevælgere, gårdejere, til posten. Siden 1978 har det gamle arbejderparti, Socialdemokraterne, leveret fem folketingsformænd, som paradoksalt nok alle har været uddannet indenfor økonomi eller handel. Set i det lys er det mest bemærkelsesværdige ved valget af Pia Kjærsgaard som formand for Folketinget måske i højere grad hendes uddannelse end hendes køn.

Formænd for Folketinget og deres fag siden 1850
Formand Formandsperiode Baggrund
Pia Kjærsgaard 2015-? Hjemmehjælper
Mogens Lykketoft 2011-2015 Cand. polit.
Thor Pedersen 2007-2011 Cand. polit.
Christian Mejdahl 2003-2007 Gårdejer
Ivar Hansen 1998-2003 Gårdejer
Erling Olsen 1994-1998 Cand. polit.
Henning Rasmussen 1993-1994 Cand. oecon.
H. P. Clausen 1989-1993 Cand. mag.
Erik Ninn-Hansen 1989-1989 Cand. jur.
Svend Jakobsen 1981-1989 Handelsuddannet / Konsulent
K. B. Andersen 1978-1981 Cand. polit.
Karl Skytte 1968-1978 Gårdejer
Julius Bomholt 1964-1968 Cand. theol.
Gustav Pedersen 1950-1964 Bankmand
Julius Bomholt 1945-1950 Cand. theol.
Hans Rasmussen 1933-1945 Skrædder
Gerhard Nielsen 1932-1933 Snedker/redaktør
Hans Peter Hansen 1924-1932 Redaktør
Jørgen Jensen-Klejs 1922-1924 Gårdejer
Niels Pedersen-Nyskov 1913-1922 Gårdejer
J. C. Christensen 1912-1913 Lærer
Anders Thomsen 1905-1912 Lærer
Herman Trier 1901-1905 Cand. phil. / lærer
Sofus Høgsbro 1895-1901 Cand. theol. / lærer
Rasmus Claussen 1894-1895 Gårdejer / redaktør
Sofus Høgsbro 1886-1894 Cand. theol. / lærer
Christen Berg 1883-1887 Lærer
Christopher Krabbe 1870-1883 Cand. jur.
Laurids Bregendahl 1859-1870 Cand. jur.
C. E. Rotwitt 1853-1859 Cand. jur.
Johan Nicolai Madvig 1852-1853 Filolog
C. G. Andræ 1850-1852 Officer / matematiker