Vælg en side

Den franske 1500-tals astrolog Michel de Nostredame – bedre kendt som Nostradamus – er berømmet for sine mange forudsigelser om eftertiden. Blandt andet har han klart og utvetydigt forudsagt Hitlers hærgen og angrebet på World Trade Center den 9. september 2001. Der er der i hvert fald mange, der mener.

Portræt i sort/hvid af Nostradamus

Nostradamus – efter stik af Jean Boulanger

Men går man lidt i dybden med det, er en hans quatrains – den særlige form for firlinjede strofer, som han yndede at formulere sig med – nok ikke helt så klare, som fortalerne for hans evner som seer fortæller. Og i mange tilfælde skal forklaringen måske snarere findes i fortiden end i fremtiden. Så skal vi ikke lige tjekke efter, bare for en sikkerheds skyld? Lad os se, hvad det egentlig var Nostradamus skrev i sine berømte profetiske vers:

Nostradamus om Hitler

I Quatrain II.24 står følgende

Bestes farouches de faim fluves tranner:
Plus part du camp encontre Hister sera,
En caige de fer le grand fera treisner,
Quand Rin enfant Germain observera

Der findes forskellige oversættelser af verset, men de centrale ord her er Hister (tæt på Hitler), caige de fer (jernbur) og Germain (Germanien / Tyskland).

Fortalere for Hitler-teorien har peget på, at Nostradamus var bevidst uklar – for ikke at være *for* tydelig i sine forudsigelser og dermed præge historien – hvorfor han med vilje skrev Hitler forkert som – Hister. I så fald et lidt naivt forsøg på at skjule noget, skulle jeg mene. Men Nostradamus brugte faktisk ordet Hister ganske præcist og utvetydigt andre steder i sine skrifter, som navn på en del af Donau-floden. Samtidig er Rin det franske ord for Rhinen. Og læses verset med de to floder in mente, giver det fin mening som udtryk for en geografisk afgrænsning, og ikke som et forvarsel om en jern-hersker ved navn Hitler 400 år ude i fremtiden.

Historikere har tilmed påpeget, at “Hister”-verset stemmer fantastisk godt overens med en ældre historie i Gian Francesco Poggio Bracciolini’s De Varietate Fortunae (ca. 1430). Heri fortælles historien om kong Sigismund af Ungarn, som tabte et slag i Nicopolis ved Donaus bred, blev konge af Germanien, og som deltog i kirkekonventet i Konstanz ved Rhinens udspring. Videre fortælles om Sigismund’s overmand fra Nicopolis, sultan Bayezid som i mellemtiden var blevet fanget af Timur Lenk og ført gennem Asien i et jernbur.

Det umiddelbare konklusion er, at Nostradamus ikke forudsagde Hitler. Tværtimod omskrev han blot en tidligere historie.

Nostradamus om 9/11 – angrebet på World Trade Center

Hvad så med 11. september 2001 – forudsagde Nostradamus ikke det, med sine formuleringer om to brødre (tårne) i guds egen by (åbenbart New York) og starten på en tredje verdenskrig?

I tiden efter 11. september cirkulerede følgende vers rundt på internettet:

In the City of God there will be a great thunder,
Two brothers torn apart by Chaos, while the fortress endures,
The great leader will succumb,
The third big war will begin when the big city is burning.

Verset blev tilskrevet Nostradamus, men er i virkeligheden af meget nyere dato, forfattet af en studerende ved navn Neil Marshall, som led i en kritisk analyse af Nostradamus og om hvad man reelt kan bruge hans profetier til.

Derimod er der andre autentiske Nostradamus quartain’er, som er blevet koblet til 9/11.

VI.97

Cinq & quarante degrés ciel bruslera,
Feu approucher de la grand cité neufve,
Instant grand flamme esparse saultera,
Quant on voudra des Normans faire preuve

Og den prøver vi lige at tage på dansk også i min egen løse oversættelse:

45. grad vil himlen brænde
Ilden nærmer sig den nye by
Flammerne spreder sig voldsomt
Når de med Normanerne vil bevise

Kodeordene her er vel flammer, 45. (bredde)grad og den nye by. Eller: brand i New York, som tilhængerne af teorien vil sige. New York ligger så godt nok ikke ved 45. breddegrad, men ved 40.5 breddegrad – ligesom også en anden kendt by, Napoli i Italien. Napoli kommer faktisk af græsk, Nea-polis, hvilket bogstaveligt betyder “Den Nye By” – hvorimod New York naturligvis betyder “Den Nye York”, opkaldt efter den nordengelske havneby. Og ser man på historien, passer quatrainen da også væsentligt bedre på Napoli, end på New York.

Vulkanen Vesuv nær Napoli gik i udbrud i 1036, samtidig med en normannisk invasion af det sydlige Italien og Sicilien. Flammer og normanner i den nye by? Det passer da egentlig meget godt, og man slipper for at skulle forklare hvad Nostradamus mon mente med Normanner i New York.

Nogle nævner også quatrain X.72 som en profeti om 11. september, men verset refererer eksplicit til den syvende måned i 1999 og om at bringe mongolernes konge (Djenghis Khan??) tilbage til livet. Man skal være meget fri i sin fortolkning, for at få det til at handle om angrebet på New York i 2001.

Så nej. Nostradamus forudsagde heller ikke 9/11. Faktisk forudsagde han formentlig meget, meget lidt – mange af hans quatrain’er synes at være direkte inspirerede af historiske eller mytiske begivenheder.

Efterskrift

Nostradamus mange “forudsigelser” har i øvrigt inspireret tegneserien The Foundation, som baserer sig på at alle profetierne er sande – men ingen er gået i opfyldelse, på grund af en særlig gruppe, The Foundation, som netop har til formål at sikre, at det ikke sker.